Je prezentovanie umenie? Áno, je. Ale len v tom prípade, ak dokážete tak pútavo a zaujímavo rozprávať, že auditórium bude na záver vášho vystúpenia považovať kus plechu, o ktorom ste hovorili, za zlatý prút.