Prezentačné zručnosti pre top manažérov

Sú herci a herci. Neherci, čo si myslia, že sú hercami, mizerní herci, tuctoví herci, výborní herci, špičkoví herci a nezabudnuteľní herci. Tá posledná skupina hercov sú preto nezabudnuteľní, lebo v postavách, ktoré stvárnili nechali kus svojej duše.

„Kráľova reč“ nie je náhodný film. Množstvo špičkových svetových manažérov, politikov a osobností využívalo a využíva služby prezentačných poradcov a potom vedeli a vedia každý /aj chabý/ obsah prezentovať až neuveriteľne. Ale musia do prezentácie zaangažovanosť dušu a potom môžu byť jedineční a určite zanechajú stopu u svojich poslucháčov a divákov.

Kurz je určený pre:

 • členov predstavenstva, konateľov, riaditeľov
 • všetkých, ktorí prezentujú spoločnosť na verejných fórach, na schôdzach predstavenstva, na konferenciách
 • všetkých, čo sa chcú pripraviť na vystúpenie pred médiami

Obsah kurzu:

 • Rozcvičenie hlasového aparátu (mimické, dychové a hlasové cvičenia)
 • Ukážka niekoľkých cvičení, ktoré pomáhajú odbúrať trému
 • Práca na prezentácii, ktorú si účastník kurzu prinesie:
  • prezentátor odprezentuje časť svojej prezentácie tak, ako je zvyknutý ju prezentovať
  • nasleduje odstránenie možných základných nedostatkov:
   • artikulácia (zrozumiteľnosť)
   • temporytmus (rýchlosť rozprávania)
   • intenzita reči (hlasitosť)
   • slovenčina (dodržiavanie dĺžňov, spodobovanie, mäkčenie)
   • pazvuky (pomocné hlasové prejavy, ktoré sa vyskytujú pri nervozite, tréme)
  • Opätovné odprezentovanie časti prezentácie, so snahou dodržať napravené základné nedostatky
  • Obsah prezentácie určuje formu prezentovania:
   • rozbor obsahu jednotlivých častí, ba až jednotlivých viet prezentácie (maximálne zjednodušenie)
  • Na základe rozboru textu určíme:
   • temporytmus jednotlivých, myšlienkovo ucelených častí
   • intenzitu hlasu v detaile
   • dramatickú pauzu
   • odľahčovacie vsuvky (príbehy z vlastnej praxe alebo prevzaté z praxe kolegov, vtipy, básničky, porekadlá, príslovia atď.)
   • vytvorenie vlastného a teda originálneho prezentačného prejavu, čomu by mala byť prispôsobená aj obrazová stránka prezentácie
   • sebaistý nástup
   • improvizácia, pohotové a vtipné reagovanie na nepredvídané situácie
   • veľké finále
 • Záverečná prezentácia so všetkými nuansami, o ktoré bola prezentácia počas kurzu obohatená

Kurz je jednodňový (od 9:00 do 17:00 včítane hodinovej prestávky na obed).

Odporúčame rozdeliť kurz do dvoch dní kvôli hlbšiemu vštiepeniu a osvojeniu si hereckých prezentačných postupov.

Počas kurzu je k dispozícií občerstvenie (káva, čaj, slané, sladké) Účastník dostane USB kľúč s videom, na ktorom je zachytené jeho účinkovanie na kurze. Video je dôležitý ukazovateľ kvalitatívneho rastu účastníka kurzu v prezentovaní a zároveň poskytuje návod, ako dosiahnuť špičkovú úroveň prezentovania.

Tento kurz je určený pre jedného účastníka.

← Späť na výber kurzov