HISTRIÓN

Púchovská 12
831 06 Bratislava – Rača
Kontaktná osoba – Mgr. Ivan Blahút
mobil: 0905 543 370
mail: prezentacnekurzy@histrion.sk
        info@histrion.sk