Kurz pre pokročilých

Po tom, čo herec dostal text dramatickej postavy, ktorú má stvárniť na javisku a po tom, čo sa už s týmto textom až intímne zblížil, nastáva tvrdá práca nad oživením tohto textu. Čo to znamená? Obsah, ktorý je v texte zakódovaný, určuje spôsob jeho prezentovania. Keď herec hovorí o láske, jeho rytmus reči, hlasitosť prejavu, farba hlasu je iná, ako keď rozpráva napríklad o smrti, hovorí inak o obyčajných raňajkách a inak o slávnostnom obede....

A to platí aj o prezentovaní. Keď sa už prezentátor zblížil so svojou prezentáciou, to znamená, že ju zvláda odprezentovať správne po slovensky, že dodržiava dĺžne, mäkčene, primerane artikuluje, aby mu bolo všetko rozumieť, zvláda temporytmus reči, hlasitosť a nepoužíva pazvuky a rôzne pomocné slovíčka, môže sa pustiť do cvičenia prezentácie, odzrkadľujúcej obsah.

Kurz je určený pre:

 • riadiacich pracovníkov
 • pracovníkov so zodpovednosťou za tím
 • projektových manažérov
 • vedúcich oddelení
 • personálnych manažérov
 • školiteľov v rôznych oblastiach
 • všetkých, ktorí prezentujú výsledky alebo produkty a služby svojej skupiny, oddelenia, pobočky

Obsah kurzu:

 • Rozcvička hlasového aparátu
 • Uvoľňovacie cvičenia, ktoré pomáhajú pri potláčaní trémy
 • Práca na samotnej prezentácii, ktorú si účastník sám prinesie:
  • prvý krok je nakrútenie prezentácie na video tak, ako ju prezentátor zvykne prezentovať
  • nasledujú kroky na odstránenie nedostatkov:
   • nástup
   • artikulácia
   • pazvuky
   • intenzita hlasu
   • dramatická pauza
  • určenie si v prezentácii myšlienkovo súvisiace časti vychádzajúce z obsahu
  • uvoľňovacie vsuvky
 • Záverečná prezentácia po odstránení nedostatkov a jej nakrútenie na video, aby mal prezentátor jasnú ukážku toho, čo sa na kurze naučil

Kurz je jednodňový (od 9:00 do 16:00 včítane hodinovej prestávky na obed).

Počas kurzu je prestávka na malé občerstvenie (káva, čaj, slané, sladké).

Každý účastník dostane USB kľúč s videom, na ktorom je zachytené jeho účinkovanie na kurze.

Maximálny počet účastníkov na kurze je 3.

← Späť na výber kurzov